Tilin tiedot

 • Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä.
 • Sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun asiakaspalvelu (kaupan ylläpitäjä Annerman Oy) on toimittanut tilausvahvistuksen.
 • Kuluttajalla on oikeus sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimitse ennen tilauksen toimituksen alkua peruuttaa koko tilaus tai osia tilauksesta.

  Maksutavat: • 1. Verkkomaksu / Maksa verkossa. Verkkopankit / mobiilimaksutavat / maksukortit / lasku- ja osamaksu
 • 2. Tilisiirto : kaupassamme ei makseta heti – vaan tilatessa muodostuu lasku, joka maksetaan kuten tavallinen paperilasku. Lasku ja tuotetiedot ovat asiakastilillänne. Lasku PDF muodossa tulee myös sähköpostitse ja postitse (jos erikseen pyydetään). Sopimuksen mukaan voi tilaustuotteet maksaa kahdessa erässä 50/50 - eli 50% tilausvahvistuksena ja loput tilauksen toimitettua. Asia voi mainita tilatessa kohtaan lisätiedot - 50/50. Vahvistamme asian erikseen paluupostissa. Lasku on Ennakkolasku.

  Hinnat

  • Kaikki verkkokaupassamme näkyvät hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron
  • Tarjoustuotteiden hinnat ovat voimassa ainoastaan niiltä osin kun tuotteita on varastossamme. Tarjoustuotteiden saatavuus vahvistetaan tilausvahvistuksen yhteydessä.
  • Tuotteiden kauppahintana on tilausvahvistuksessa sovittu ja laskulla näkyvä kauppahinta. (Verkkokaupan tuotteiden kohdalla mainittujen hintojen on tarkoitettu olevan ajan tasalla olevia kauppahintoja, emme kuitenkaan vastaa mahdollisista kirjoitusvirheistä joita saattaa tapahtua inhimillisen virheen vuoksi verkkokaupan tuotekorttien päivittämisen yhteydessä).
  • Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin verkkokaupassa. Emme kuitenkaan muuta tilauksen vahvistuksessa vahvistettuja hintoja vaikka tuotteita ei olisi vielä toimitettu

  • Toimituskulut

  • Itsenouto 0 euroa, ei muita kuluja.
  • Postipalvelut hinta rahdituspainon mukaan.
  • Kotiinkuljetus (paketti alle 30kg) on erillinen palvelu hinta rahdituspainon mukaan koko Suomi - noin 18 - 39 euroa.
  • Rahtikuljetus (yli 30kg) on erillinen palvelu hinta rahdituspainon mukaan koko Suomi - alk. 29 euroa. Rahdituspaino vastaa tuotteen todellisia pakkaus- ja kuljetuskustannuksia. Rahti kotiinkuljetuksena ei sisällä sisäänkantoa vaan rahti tuodaan kuorma-autolla osoitteeseen.

   Äärialue- ja saarilisä

  • Jos toimituspaikka on hajaasutusaluetta veloitamme äärialuelisää joka perustuu kuljetusliikkeen vastaavaan lisälaskutuksen. Äärialue- ja saarilisä laskutetaan kotiinkuljetuksessa jälkeenpäin.
   Tässä on linkit kuljetusliikkeen äärialueet, tarkista oma postinumeroa!

   Postnord sopimusehdot
   Postnord Äärialuelista

   Toimitusaika

   Varastotuotteen Toimitusaika on 1-5 työpäivää. Tilaustuotteiden - toimitusaika 12-15 työpäivää, pitempi toimitusaikaa ilmoitamme erikseen.

   Tilaustuotteen toimitusehdot

   Kuluttajansuojalain mukaan ennen sopimuksen tekemistä annettavat tiedot:

   Ennen koti- tai etämyyntisopimuksen tekemistä kuluttajalle on annettava seuraavat tiedot:
   1) kulutushyödykkeen pääominaisuudet siinä laajuudessa kuin on asianmukaista ottaen huomioon kulutushyödyke ja käytetty viestin; - Tarkista tuotetiedot tuotesivulla ja kysy tarvittavat tiedot asiakaspalvelustamme
   2) elinkeinonharjoittajan nimi; - Annerman Oy
   3) elinkeinonharjoittajan maantieteellinen osoite sijoittautumisvaltiossa sekä, jos elinkeinonharjoittaja toimii toisen elinkeinonharjoittajan asiamiehenä tai edustajana, hänen päämiehensä nimi ja maantieteellinen osoite; - Annerman Oy
   4) elinkeinonharjoittajan puhelin- ja faksinumero sekä sähköpostiosoite, jos nämä ovat käytettävissä; - Annerman Oy, Laippatie 3, 00880 Helsinki puh. 0505662399 asiakaspalvelu(.(a).)annerman.fi
   5) elinkeinonharjoittajan sen toimipaikan maantieteellinen osoite, jonne kuluttaja voi toimittaa valituksensa, jos osoite poikkeaa 3 kohdassa tarkoitetusta osoitteesta, sekä, jos elinkeinonharjoittaja toimii toisen elinkeinonharjoittajan asiamiehenä tai edustajana, sama tieto hänen päämiehestään; - Annerman Oy, Laippatie 3, 00880 Helsinki, asiakaspalvelu(.(a).)annerman.fi
   6) kulutushyödykkeen kokonaishinta veroineen tai, jos täsmällistä hintaa ei hyödykkeen luonteen takia kohtuudella voida laskea etukäteen, hinnan määräytymisen perusteet; - tuotesivulla tuotteen hinta on varastoissamme. Toimituskulut lasketaan rahdituspainon mukaan.
   7) tarvittaessa kulutushyödykkeen kokonaishintaan sisältymättömät toimitus- ja muut kulut tai, jos näitä kuluja ei voida kohtuudella laskea etukäteen, tieto siitä, että tällaisia lisäkuluja voi aiheutua; ; - Muu toimitus kuin itsenouto on lisäpalvelu jota suoritetaan asiakkaan pyynnöstä.
   8) etäviestimen käyttämisestä sopimuksen tekemisessä syntyvät kulut, jos siitä veloitetaan perushintaa enemmän; - ei käytössä
   9) maksua, toimitusta ja muuta sopimuksen täyttämistä koskevat ehdot sekä tarvittaessa asiakasvalituksia koskevat käytännöt; - Tarkista ehdot sivuillamme ja kysy tarvittavat tiedot asiakaspalvelustamme
   10) tarvittaessa peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat ehdot, määräajat ja menettelyt; -Tilaustuotteilla ei ole täyttä palautumisoikeutta. Tilaustuotteen toimitus ja kuljetus on erillinen palvelu, joka suoritetaan asiakkaan pyynnöstä. Kun palvelu on suoritettu – sitä ei voi peruttaa. Hyvitämme ainoastaan käyttämättömät tuotteet.
   11) tarvittaessa tieto siitä, että jos kuluttaja peruuttaa sopimuksen, hänen on vastattava tavaroiden palauttamiskustannuksista, sekä etämyynnissä myös tieto palauttamiskustannusten määrästä, jos tavarat eivät ole luonteensa vuoksi palautettavissa tavanomaisella tavalla postitse; Tuotteiden palauttamisesta perimme edestakaisen postituksen tai rahdin Tilaustuotteiden palauttamisesta perimme edestakaisen postituksen tai rahdin sekä toimituskulut jotka ovat vähintään 10% tuotteen hinnasta Mittatilaustuotteiden palautusoikeutta ei ole tämän lain mukaisesti
   12) tieto siitä, että jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan tehtyään 15 §:n 1 momentissa tarkoitetun palvelun suorittamista koskevan pyynnön, hänen on maksettava elinkeinonharjoittajalle 19 §:n 1 momentissa tarkoitetut kustannukset; Tuotteiden palauttamisesta perimme toimituskulut.
   13) tarvittaessa tieto peruuttamisoikeuden puuttumisesta tai olosuhteista, joissa peruuttamisoikeuden voi menettää; Tilaustuotteiden palauttamisesta perimme toimituskulut.
   14) maininta tavaroita koskevasta lakisääteisestä virhevastuusta; Vastaamme virheistä lain mukaan.
   15) tarvittaessa maininta asiakastuesta, muista kaupanteon jälkeisistä palveluista ja takuusta sekä niitä koskevista ehdoista; - Annerman Oy, Laippatie 3, 00880 Helsinki, asiakaspalvelu(.(a).)annerman.fi
   16) maininta käytännesääntöjen olemassaolosta ja tarvittaessa tieto siitä, miten niistä voi saada jäljennöksen; - Annerman Oy, Laippatie 3, 00880 Helsinki, asiakaspalvelu(.(a).)annerman.fi
   17) tarvittaessa sopimuksen kesto tai, jos sopimus on voimassa toistaiseksi tai sitä jatketaan automaattisesti, sen päättämistä koskevat ehdot; - ei käytössä
   18) tarvittaessa kuluttajan sopimusvelvoitteiden vähimmäiskesto; - ei käytössä
   19) tarvittaessa tieto elinkeinonharjoittajan kuluttajalta edellyttämistä rahoitusta koskevista vakuuksista ja niihin sovellettavista ehdoista; - ei käytössä
   20) tarvittaessa digitaalisen sisällön toimivuus, mukaan lukien digitaalisen sisällön yhteentoimivuus laitteistojen ja ohjelmistojen kanssa siltä osin kuin elinkeinonharjoittaja siitä tietää tai hänen voidaan kohtuudella olettaa siitä tietävän; - ei käytössä
   21) tieto mahdollisuudesta ja tavoista saattaa riita kuluttajariitalautakunnan tai muun vastaavan elimen käsiteltäväksi. Vastaamme lain mukaan.
   Huutokaupassa, johon kuluttaja voi osallistua muutenkin kuin etäviestimellä, 1 momentin 2–5 kohdassa tarkoitetut tiedot voidaan korvata vastaavilla tiedoilla huutokaupanpitäjästä. - ei käytössä
   Jos kuluttajalla on koti- tai etämyyntisopimuksen mukaan peruuttamisoikeus, hänelle on 1 momentin 10 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi annettava peruuttamislomake. Edellä 1 momentin 10–12 kohdassa tarkoitetut tiedot voidaan antaa peruuttamisohjeessa. Peruuttamislomakkeen ja -ohjeen muodosta ja sisällöstä säädetään oikeusministeriön asetuksella. ; - Annerman Oy, Laippatie 3, 00880 Helsinki, asiakaspalvelu(.(a).)annerman.fi
   Palveluksen hinta
   Jollei palveluksen hinnasta tai sen laskemistavasta ole sovittu, tilaajan on maksettava hinta, joka on kohtuullinen ottaen huomioon palveluksen sisältö, laajuus, laatu, taloudellisesti tarkoituksenmukainen suoritustapa, sopimuksentekoajankohdan käypä hinta tai hinnan laskemistapa sekä muut olosuhteet. Jos toimeksisaaja on palvelusta markkinoitaessa antanut palveluksen hinnasta tai sen laskemistavasta sopimuksentekoajankohdan hintatasoa tarkoittavia tietoja, joiden voidaan olettaa vaikuttaneen sopimukseen, hinta määräytyy annettujen tietojen mukaisesti.
   Jos elinkeinonharjoittaja on kuluttajan pyynnöstä alustavasti selvittänyt suorituksen sisältöä tai siitä johtuvia kustannuksia, hän voi vaatia tällaisista valmistelevista toimenpiteistä maksun, paitsi jos kuluttajalla alalla vallitsevan käytännön perusteella tai muusta syystä oli aihetta olettaa, että toimenpiteistä ei veloiteta.


   Annerman Oy:n luottoluokitus: